КОНСУЛТИРАНЕ С ФОКУС ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА

Подкрепяме ви, когато искате да преборите трудностите и ви помагаме да действате майсторски, за да постигате целите си. Събираме във фокус решенията, очертани от хората в организацията и ви предлагаме да разгледате практиките на Гостоприемното лидерство.

ЕКИПЕН КОУЧИНГ

В трудни и заплетени ситуации съдействаме на екипите да тръгнат напред и увеличаваме шансовете им за по-добри резултати. Помагаме на хората да обединяват силните си страни и така да укрепват целия екип.

МЕЖДУКУЛТУРНИ ОБУЧЕНИЯ

Очертаваме възможности за участие и включване, когато се изправите пред непознати модели на междуличностно общуване. Работим заедно, за да отместим проблемите и недостатъците и да полагаме основи от нови разбирания и умения за трайни взаимоотношения.

ЛИДЕРСТВО

Искате ли да експериментирате с новата идея за лидерство? Да откриете как да водите напред като градите взаимоотношения и свързаност? Гладко и умело да минавате през шестте нови роли на гостоприемните лидери?