icon_chalk_leadership

ЛИДЕРСТВО

Искате ли да експериментирате с новата идея за лидерство? Да откриете как да водите напред като градите взаимоотношения и свързаност? Да можете гладко и умело да минавате през шестте нови роли на гостоприемните лидери?

Пример “Метафората за Гостоприемно лидерство ми дава кураж. Вдъхва ми смелост да бъда човек, която гледа не само нейното да е наред, а държи под око отношенията си с другите. Да бъда гостопримна лидерка, която не се страхува да се нагърби с отговорност, да протяга ръце към другите, да им служи и да определя себе си чрез тях.”

На модераторския екип на голяма образователна онлайн платформа им предстои да преосмислят себе си и ролите, които изпълняват. Леа е част от екипа и съгласува с колегите си провеждането на триседмична програма, онлайн, озаглавена Гостоприeмно лидерство: как на практика да градя ангажираност, добра игра и видими резултати.