МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПРЕВОДАЧКИ: СЕРТИФИЦИРАН ДИСТАНЦИОНЕН КУРС

Курсът е с продължителност шест месеца и се състои от пет учебни модула. Работният език е английски. Предназначен е за:

– практикуващи преводач(к)и
– хора, които са в началото на професионалната си преводаческа кариера
– връзки с обществеността
– преговарящи
– филолози

 

Курсът дава възможност участващите да се запознаят с променящите се роли на преводач(к)ите в зависимост от различните културни и исторически контексти. Въвежда основни идеи и понятия от областта на междукултурната комуникация. Допринася участващите да развиват умения и нагласи за междукултурно общуване.

Започва на 1 март 2016

Регистрация до 10 февруари 2016

За повече инфромация ни се обадете на +359 899 96 36 23 или пишете на leah @ ahamoments.eu или leah.davcheva @ gmail.com

За повече подробности вижте английската версия.