home_icon_2

МЕЖДУКУЛТУРНИ ОБУЧЕНИЯ

Имаме дългогодишен изследователски и обучителски опит в областта на междукултурната комуникация. Вслушваме се в клиентите си, откриваме силните им страни и качества и заедно създаваме специфични за тях дейности за опознаване и работа с хора от различни културни контексти. Работим със студенти, младежки активисти, хора от неправителствени и бизнес организации, учител(к)и, глобални мениджъри като заедно с тях изработваме учебни програми специално за техните нужди.

Пример: Собствен глас в общото начинание

Водещата на голям и смислен проект се справяше трудно с честите конфликти между членовете на екипа. Те всички имаха различни професии и търсеха своя уникална творческа изява. И независимо че бяха припознали целта на проекта – създаване на местен културен център – те постоянно мърмореха и недоволстваха. Ръководителката на екипа се обърна към нас за съвет и помощ. Искаше хората да се разбират и да откриват общ път към целта.

В рамките на два месеца проведохме две занимания и членовете на екипа решиха да продължат заедно и да направят крачка едни към други през курлтурните различия на своите професионални традиции. Започнаха да полагат основите на една нова и споделена културна среда на проекта. Прекратиха практиките на отрицателно стереотипизиране и всеки / всяка намери своя глас в общото начинание.