МОТИВАЦИОННА ПИСМО

Как да напиша мотивационното си писмо са еднодневни семинари за ученици и студенти, на които предстои да кандидатстват в чуждестранни колежи и университети.

Ако пишеш на английски добре, но се затрудняваш да изложиш личната си мотивация за кандидатстване, решението за теб е подготвителният курс на АХА моменти. Заниманията ще ти помогнат да

  •  изведеш на преден план своите силни страни и качества и
  • да осмислиш мотивите за решението да продължиш образованието си в чуждестранен университет

 

Обадете ни се на +359 899 963623 за подробности и регистрация.

Дата на следващия курс: 15 март 2016