ОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ

За бизнес мениджъри, учител(к)и, педагози, младежки лидери и учещи, които искат да развиват професионалните си умения, да продължат да се представят добре и да постигат отлични резултати,

в Отворените програми предлагаме различни курсове и семинари. Изберете от менюто по-долу, за да разберете какво правите добре и да продължавате в тази посока, или пък да задействате промяна и да тръгнете напред.

АХА КУРСОВЕ

– Междукултурна комуникация за преводачки
– Мобилност за млади хора
– Личен разказ за междукултурни преживявания

АХА СЕМИНАРИ

– Мотивационно писмо
– Преместване, учене, приятели
– Междукултурни предизвикателства в бизнеса
– Гостоприемно лидерство
– Фокус върху решения