ЕКИПЕН КОУЧИНГ

Искате екипът ви да върви напред. Забелязвате, обаче, забавяне на темпото, неефективна и мудна работа. Оглеждате се за подходящи методи, които ще отворят път към отговорно представяне и добри резултати. АХА моменти предлага прост и елегантен подход към промяна. Откриваме какво работи добре в ежедневието на екипите като слушаме внимателно и наблюдаваме какво се случва. Надграждаме постиженията и се фокусираме към решения. Учим лидерите, мениджърите и членовете на екипа да боравят с инструментите за промяна.

Пример: От капана на проблемите към зоната на решенията

Основателка и директорка на малка компания за търговски обучения се тревожи, че колегите й не се справят добре с отговорностите си. Напрежението в екипа расте. Общуването се изостря, взаимността и сътрудничеството на практика ги няма. Работните срещи са хаотични и продължават с часове без видими резултати.

Директорката иска да възстанови климата нa растеж, положителни нагласи и взаимоотношения. Решава да се обърне към външни експерти да преведат екипа й през процесa на преосмисляне и трансформация.

АХА моменти изработиха програма за три еднодневни занимания в рамките на три месеца. Бързо и по най-прекия път, хората бяха изведени от капана на проблемите към зоната на решенията. Сред нещата, които постигнаха са изграждането на положителен образ за себе си като екип и на бъдещето на компанията. Изработиха гъвкав модел за срещи, който им позволи да отделят внимание на всички важни въпроси.