ГОСТОПРИЕМНО ЛИДЕРСТВО

За лидери и новатори, експерти ‘Човешки ресурси’ и мениджъри, обучители, консултиращи, и педагози, които търсят нов, вдъхновен и практически поглед към лидерството Гостоприемно лидерство е еднодневно практическо занимание, където откривате

– че гостопримното лидерство идва естествено и всички могат да го правят
– че става дума за взаимоотношения, а не правила
– как гостоприемното лидерство гради анагжираност и свързаност в екипа и организацията
– как умело да се движите между шестте нови роли и четири позиции на ангажираност
– начини да разрешите конкретни предизвикателства от практиката си

Ползи

– първи стъпки към бързината и гъвкавостта на гостоприемния лидер, така че да увлечете останалите
– съзнавате необходимостта от стъпки назад, за да тръгнат другите напред
– усет за навременност – кога да действате и какво да правите
– повече възможности и варианти за действие

За подробности се oбадете на +359 899 96 36 23 или пишете leah@ahamoments.eu или leah.davcheva@gmail.com