МЕЖДУКУЛТУРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БИЗНЕСА

Еднодневни семинари за мениджъри и експерти човешки ресурси. В международния бизнес се срещат различни и често разминаващи се практики и начини на общуване. Ако пренебрегнем необходимостта да разберем защо хората вършат нещата по определен начин, рискуваме да ограничим или навредим на бизнеса. Сега, когато глобалното и локалното са еднакво значими, уменията да общуваме в условията на различия са жизнено необходими. След семинарите ще можете да поставяте общуването във фокуса на вашето професионално внимание чрез разнообразни преживявания и дейности.

 

Посока

Ще научите как

– да разбирате културата като нещо живо и динамично
– да разпознавате различия в културните нагласи и ценности
– културните разлики влияят върху работните взаимоотношения и комуникацията
– да намирате подходящи решения за трудни ситуации, възникнали заради стереотипно мислене и предразсъдъци

За подробности се oбадете на +359 899 96 36 23 или пишете на leah@ahamoments.eu или leah.davcheva@gmail.com