ФОКУС ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА

За лидери и новатори, експерти ‘Човешки ресурси’ и мениджъри, обучител(k)и, консултиращи, и педагози, които търсят новa и при това съвсем практична и достижима алтернатива на традиционното мислене за промяната.

Фокус върху решенията е еднодневен семинар за радикално нов подход към екипния коучинг. Заноманието ще ви покаже как да

– oпределяте решенията така, че да можете да се насочвате директно към тях
– откривате и използвате полезни събития, случки и ресурси в близост до вас
– избягвате уловки и препятствия по пътя
– предприемате малки стъпки с максимално добри резултати
– използвате инструментариума на Фокус върху решения

За подробности се oбадете на +359 899 96 36 23 или пишете leah@ahamoments.eu или leah.davcheva@gmail.com