АХА МОМЕНТИ

Какво са АХА моментите? Мигове на прозрение! Моменти, когато всичко си идва на мястото и правим стъпка напред. Един от тези моменти, когато откриваме нов поглед. Това е момент на пробив, че всъщност можем да се променим. Ние всички имаме Аха“ моменти. С упражняване и учене можем да си помогнем да забележим и възползваме от този момент.

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият екип има дългогодишен обучителен опит в образованието и организационното консултиране, здрави теоретични основи и международна репутация. Те са пионери в обученията за използване на Фокус върху решения и Гостопримно лидерство.

MЕТОДИ

Основните методи, които използваме са:

– Фокус върху решения

– Съвместна работа в условия на различия

– Гостоприемно лидерство

– Ускорено учене