МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПРЕВОДАЧКИ

Курсът е с продължителност шест месеца и се състои от пет учебни модула. Работният език е английски.

МОБИЛНОСТ ЗА МЛАДИ ХОРА

Целта на този учебен сайт е да предостави възможност за усъвършенстване на всички, които работят с млади хора – преподавател(к)и, обучител(к)и, младежки работници, организатор(к)и на училищни екскурзии, координатор(к)и на университетски програми за международен обмен, служител(к)и в програми за бежанци и медиатор(к)и в етнически и религиозни конфликти.

ЛИЧЕН РАЗКАЗ ЗA МЕЖДУКУЛТУРНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Изработен по проект на Съвета на Европа, курсът е предназначен за самостоятелна работа на учител(к)и, младежки и педагогически работници.