ОНЛАЙН КУРС: КАК ДА ПРИЛАГАМ ИНСТРУМЕНТА ЛИЧЕН РАЗКАЗ ЗA МЕЖДУКУЛТУРНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

 

Изработен по проект на Съвета на Евопа, курсът е предназначен за самостоятелна работа на учител(к)и, и младежки работници. По време на заниманията – във време и място удобно и избрано от вас – ще извършвате дейности, които ще ви помогнат да

  •  откриете какъв образователен инструмент е Личният разказ за    междукултурни преживявания
  • прецените образователните му достойнства и разберете как може да го    използвате там, където работите