about_us_icon_chalk_methods

Коучинг с Фокус върху решения

Фокус върху решения е революционна и при това съвсем практична и достижима алтернатива на традиционното мислене. Мощна и доказана практика за работа с хора, екипи и организации.

 

Решения, а не проблеми!

Какво искаме, а не какво не върви!

Какво да направим, а не кой е виновен!

 

Когато изникне трудност, много хора отделят време и внимание да разсъждават върху проблемите и да ги анализират. И в същото това време, неуспехите се редят. Изразходват се огромни усилия и ресурси за разговори върху проблема наместо да се търсят решения – възможно най-бързо и леко.

Със сигурност проблемите не се проявяват през цялото време. Дори и в най-тегавите положения има периоди или кратки моменти, когато трудностите не се забелязват. Именно в тези промеждутъци, когато проблемите не са толкова тежки или пък изобщо ги няма, хората вършат положителни неща и при това без напълно да го съзнават. Поради това, че полагат по-малко усилия, хората с готовност повтарят успешните поведения и продължават да се променят.

Съвместна работа в условия на различия

Съвместна работа в условия на различия насочва вниманието върху многообразието от нагласи и стилове на общуване при работа в екип. Откривате и разговаряте както за своите, така и за предпочитанията на другите. Изграждате усет и умения да се възползвате от добрите страни на съвместната работа.

Съвместна работа в условия на различия е изпитан метод метод за семинарно обучение. Фокусирате се върху многообразието от нагласи и стилове на общуване при работа в екип. Откривате и разговаряте както за своите, така и за предпочитанията на другите. Изграждате усет и умения да се възползвате от добрите страни на съвместната работа.

Инструментът е разработен от норвежката консултантска организация Human Factors и се използва от 1998 г., като в последните няколко години придобива все по-голяма известност и вече е преведен на 18 езика , включително и на български.

Методът се използва за изграждане на екипи, като въведение при семинари, проектни обучения, програми за развитие на мениджъри и за управление на промяната, при обучения за комуникативни умения и при управление на груповото многообразие. Разчупване на ледовете създава подходяща психологическа среда за дискутиране на различията между хората, културните нагласи и организационните структури. Отзивите, са изключително положителни.

АХА моменти е официалният представител на метода за България. Аха моменти организира семинари за консултанти и обучители за запознаване с метода и приложението му. Повече информация за въпросника и как да го закупите може да намерите тук.

Гостоприемно лидерство

Време е за нов поглед към лидерството. Гостоприемното лидерство свързва и гради общности. Ангажираността нараства и свързаността между хората се подобрява – в името на добри резултати и представяне.

Моят приятел и колега Марк Маккъргоу (http://hostleadership.com/) създава метафората за гостоприемния лидер – едновременн вечна и преобразяваща метафора.

Ние всички познаваме гостоприемството – не е необходимо тепърва да го овладяваме. В своята книга “Host: Six New New Roles of Engagement“ Марк отрежда шест нови роли за гостоприемните лидери:

  1. Инициират и задвижват нещата
  2. Протягат напред ръка, канят и вдъхновяват хората
  3. Създават пространство за действие
  4. Стоят на входа, посрещат гостите и решават какво може и какво не трябва да става
  5. Свързват хората и нещата
  6. Участват наравно с всички останали в начинанието

Гостоприемното лидерство идва естествено. Всички могат да го правят – клиенти, приятели, педагози. Дори и в социалните мрежи – заинтригувайте хората и ги подканете да споделят нещо.

Ускорено учене

Днес ускореното учене е най-напредничавият подход към ученето и предимствата му са много. Подходът е отворен и гъвкав. Позволява използване на гама от изразни средства, за да се включват всички участващи и да се обхванат всички предпочитания за учене.

Дейв Меър (2000) описва основните принципи така:

  1. Цялостното ангажиране на учещите засилва процесите на учене.
  2. Ученето не е пасивното съхранение на информация, а активно сътворяване на познание.
  3. Взаимността и сътрудничеството между учещите има неотразим ефект върху ученето.