МОБИЛНОСТ ЗА МЛАДИ ХОРА

Целта на този учебен сайт е да предостави възможност за усъвършенстване на всички, които работят с млади хора – преподавател(к)и, обучител(к)и, младежки работници, организатор(к)и на училищни екскурзии, координатор(к)и на университетски програми за международен обмен, служител(к)и в програми за бежанци и медиатор(к)и в етнически и религиозни конфликти.

В подкрепа на младите хора

Съвременният живот става все по-сложен. Средата, в която живеем, се влияе все повече от идеи, продукти, модели на поведение и ценности, които идват от някъде другаде.

 

В същото време хоризонтите пред нас са все по-широки и далечни.

Младите хора, с които работим растат именно в такава глобално-локална среда. Те участват в нея и по свой начин се опитват да я променят, а знанията и уменията, които са им необходими, са много различни от онези на поколенията преди тях. Ако ние държим да им бъдем полезни, трябва добре да знаем от какво младежите действително имат нужда. Работата с текстовете и упражненията в този сайт повишива компетентността и увереността на всички, които обучават младежи в междукултурни умения.

За да бъдат пълноценни и уважавани членове на общностите, в които живеят, младите хора имат нужда от мобилност на идеите, нагласите, очакванията и практиките. Това ще ги подготви за срещите с културната различност, които им предстоят. Мобилността развива и уважението на младите хора към основните човешки права и ангажимента им към предизвикателствата, свързани с неравенството и конфликтите.

Курсът се ползва безплатно. Необходимо е само да се рагистрирате. Ще откриете как да работите с курса в Увода и Упътването за потребители.