АХА

 • са миговете на прозрение
 • когато всичко идва на мястото си
 • и правим стъпкa напред

КАКВО ПРАВИМ

 • грaдим прaктики с фокус върху решения в сферата на човешките взаимоотношения
 • работим с хора, екипи и организации, за да постигат целите си
 • водим онлайн и очни занимания, курсове и семинари
 • сътрудничим с водещи практици, организации и Европейски институции и представяме опита си публично

АХА МОМЕНТИ Е

ЦЕНТЪР ЗА

 • междукултурност
 • Фокус върху решения и
 • Гостоприемно лидерство

ЗАЩО НАС

 • дългогодишен обучителен опит в образованието и организационното консултиране
 • здрави теоретични основи
 • международна репутация
 • пионери в обученията за използване на Фокус върху решения и Гостопримно лидерство
 • фокус върху ВАШИТЕ въпроси, грижи и отгворности