Леа Давчева

Доктор на педагогическите науки, е основателка и директорка на АХА моменти – Център за междукултурност, Фокус върху решения и Гостоприемно лидерство. Тя е обучителка и коуч с международна практика, изследователка и (съ-) авторка на книги, статии и учебни материали.

В продължение на години, Леа играе важна роля в развитието на междукултурното образование и обучения в България. Ръководила е много и разнообразни междукултурни проекти – в и извън границите на България. Има множество публикации на тази тема. Членува в СИЕТАР (Сдружение за междукултурно образование, обучения и изследвания) и ИАЛИК (Международна асоциация за езици и междукултурна комуникация) и участва в редица академични и професионални събития.

Ричард Фей

Доктор на науките, е лектор по педагогика в Института по образование на Манчестърския университет. Специализира в преподавателска дейност, изследвания и консултиране в областите на междукултурната комуникация, глобалното гражданство, наративни проучвания, многоизичност. Преподава световна музика (клезмер). В университета координира Mагистърска степен по междукултурна комуникация, курсовете по Междукултурно образование за Магистърската програма по преподаване на английски за говорещите други езици. Ричард е един от изследователите в тригодишния проект Многоезично правене на изследвания на граничните линии на езика, тялото, закона и държавата.

Рейчъл Линднер

Координаторка на Езиковия отдел в катедрата по Международен бизнес в Университета в Падерборн, Германия. Тя е също така гостуваща лекторка в Техническия университет в Дортмунд и преподава дидактика на изучаването на английски език.

Самата тя с житейски и професионален опит в другоезични среди, Рейчъл знае как най-добре да подкрепи студентите си да общуват – както лице в лице, така и в интернет пространството – през различни езикови и културни граници.

Рейчъл участва в множество обучителни програми за междукултурност. Тя ръководи международен студентски онлайн обмен, корпоративни и учителски обучения. Публикува и участва в професионални събития.

В съавторство с Леа и Ричард е създала онлайн курсове за младежка мобилност, и кариерно развитие за студенти. В работата си за Съвета на Европа, Рейчъл допринася за създаването на образователни инструменти за междукултурно учене.

Мария Маринова-Алкалай

Консултантка и обучителка на свободна практика. Работи за социалното включване, човешките права и младежката активност.

От 2013 година е ангажирана в движението Без омраза на Съвета на Европа. Създава и провежда младежки обучения за човешките права и толерантност, както и обучения за Магистрати в Румъния (съдии, прокурори и адвокати). Специално място в нейната дейност заема работата й с учзвими социални групи, например етнически малцинства, ЛГБТ, хора със слухови увреждания и деца със специални образователни нужди.

Работила е в Националната агенция за програмата Младежта в действие и е отговаряла за дейностите на обучителския екип, програмите и обученията за активно гражданство, доброволчество, социлано включване, проекти и комуникативни умения.

Яна Ноел

Има дългогодишен опит в сферата на образованието и международните проекти. Докато работи в Британски съвет се включва в или ръководи проекти, свързани с обучението и професионалното развитие на учител(к)и, разработка на педагогически материали, междукултурното общуване, съдаване и подкрепа за професионални мрежи. Била е част от екипа на българския клон на Habitat for Humanity, където е работила с дарители и доброволци от САЩ. Работила е за две поредни издания на Фестивала за късометражно кино „В Двореца“ като координатор на авторите на филми и международното жури. В екипа на АХА Моменти Яна работи като координатор на местни и международни събития и обучителка на млади хора.

Яна се занимава активно с превод от/на английски. Превежда обучителни материали за неправителствени организации и бизнеса, както и по време на обучения. Има преведни няколко книги в областта на личностното развитие и приложната психология.

Завършила е Английска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Наталия Живкова

Обучителка на свободна практика. Тя открива неформалното учене преди 16 години и веднага е пленена от неговата сила. През тези години доброволства и работи основно в неправителствения сектор – по екологични, социални, младежки и доброволчески проекти, a oт 2002 година влиза в ролята на обучителка и фасилитаторка в програми за младежи и възрастни.

Александър Шайца

Опитен обучител, консултант и психолог в областите на междукултурната компетентност, управление на многообразието и екипното изграждане. Работи еднакво добре в корпоративното развитие и в неправителствения сектор, Създава и изпълнява обучителни програми от 1994 година насам. Поддържа силна връзка с академичния свят посредством дейността си като лектор и преподавател по междукултурна комуникация в няколко германски и международни университета. Счита че, балансът на дейностите му в различните сфери е важен, за да бъде в крак със съвременното мислене и идеи.

 

Алекс е фасилитатор с оригинален подход. Умее да използва съзидателното напрежение между теория и практика, размисъла и енергичните взаимодействия. Владее и използва поредица от техники (например технологията на Отворените пространства), но винаги определя подхода си в зависимост от нуждите на конкретната група и проблематика.